משפטים יפים באנגלית

משפטים יפים באנגלית

ציטוטים מעוררי השראה יכולים להניע אותנו,לשפר את מצב רוחנו ולעזור לנו להאמין יותר בעצמנו. האוסף הבא של ציטוטים מעוררי השראה הם מאנשים נפלאים מכל העולם ולאורך ההיסטוריה. זהו שילוב נפלא של ציטוטים של פילוסופים, דוברי מוטיבציה, סופרים ואפילו נשיאים.

ריכזנו לכם משפטים יפים באנגלית, משפטים בעלי השראה שיגרמו לכם להבין שהכל אפשרי, שיגרמו לכם לעצור רגע ולחשוב כיצד אנחנו יכולים להתפתח קדימה כבני אדם ולהוביל את עצמינו בהצלחה אל היעד הבא.
משפטים אלא יתנו לכם חומר למחשבה, השראה וכוח רצון להשיג כל מטרה העומדת לפניכם.

30 משפטים יפים באנגלית עם תרגום

1. “When you have a dream, you’ve got to grab it and never let go”
כשיש לך חלום, תאחוז בו ולעולם לא תוותר עליו

2. "There is nothing impossible to they who will try”
שום דבר אינו בלתי אפשרי לאלו שינסו

3. "The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot”
החדשות הרעות הן שהזמן טס. החדשות הטובות הן שאתה הטייס

4. "Success is not final; failure is not fatal: it is the courage to continue that counts”
ההצלחה אינה סופית, כישלון אינו קטלני: האומץ להמשיך הוא שקובע

5. "You are never too old to set another goal or to dream a new dream”
אתה אף פעם לא מבוגר מכדי להציב מטרה אחרת או לחלום חלום חדש

6. "Do not allow people to dim your shine because they are blinded. Tell them to put some sunglasses on”
אל תאפשר לאנשים לעמעם את הברק שלך כי הם מסונוורים. תגיד להם לשים משקפי שמש

 7. "Stop saying "I wish" start saying "I will
תפסיק להגיד "אני מקווה" תתחיל להגיד "אני אעשה"

8. ".It does not matter how slowly you keep going as long as you dont stop”
זה לא משנה כמה לאט אתה הולך כל עוד אתה לא מפסיק ללכת

9. "Too many of us are not living our dreams because we are living our fears"
הרבה מאיתנו לא חיים את החלומות שלהם, אלא את הפחדים שלהם

10. "Aim for the moon if you miss you may hit a star"
כוון לירח, אם תחטיא אולי תיפגע בכוכב

11. Insanity is doing the same thing over and over and expecting different results" – Albert Einstein"
חוסר שפיות היא לעשות את אותו דבר שוב ושוב ולצפה לתוצאות שונות – אלברט אינשטיין

12. The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty — Winston Churchill
הפסימיסט רואה את הקושי בכל הזדמנות. האופטימי רואה את האפשרות בבכל קושי – ווינסטון צרציל

13. "The Man Who Has Confidence In Himself Gains The Confidence Of Others"
האדם שיש לו אמון בעצמו מקבל את האמון של אחרים

14. "Without fear courage cannot exist"
בלי פחד, אן אומץ

15. "If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary"
אם אתה לא מוכן לסכן את מה שיש לך באופן רגיל, תצטרך להתספק במה שיש לך

16. " Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind”
תהיה אתה עצמך, בגלל שלמי שלא חשוב לך איכפת לו ולמי שחשוב לך לא איכפת

17. "No matter what people tell you, words and ideas can change the world”
לא משנה מה אנשים אומרים לך, מילים ורעיונות יכולים לשנות אתך העולם

18. "Be brave, take risks and allow the unexpected”
היה אמיץ, קח סיכונים ותן ללא צפוי לקרות

19. "Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving”
החיים הם כמו לרכב באופניים. כדי לשמור על יציבות את הצריך להמשיך לרכב

20. “I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear”
החלטתי להישאר עם אהבה. שנאה היא משא גדול מדי לסחוב

21. "Sometimes the bravest thing you can do is admit that you are scared"
לפעמים הדבר האמיץ ביוצר הוא להודות שאתה מפחד

22. "The history of the world is the history of a few people who had faith in themselves"
ההסטוריה של העולם היא ההסטוריה של אנשים שהיה להם אמונה בעצמם

23. "Perfection is not attainable, but if we chase perfection we can catch excellence"
השלמות אינה ניתנת להשגה, אבל אם נשאף לשלמות נשיג מצוינות

24. "Sometimes what you're most afraid of doing is the very thing that will set you free"
לפעמים הדבר שאתה הכי פוחד ממנו, הוא מה שישחרר אותך לחופשי

25. "Dream big, start small, act now"
תחלום בגדול, תתחיל בקטן, תפעל עכשיו

26. “The key to immortality is first living a life worth remembering”
המפתח לחיי נצח הוא ראשית לחיות חיים ששווה לזכור אותם

27. "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it"
אני לא מסכים למה שאתה אומר, אך אקריב את חיי כדי שתוכל להגיד זאת

28. "If my mind can conceive it, if my heart can believe it, then I can achieve it"
אם המח שלך יכול לקלוט את זה, הלב שלך יכול להאמין בזה, אתה יכול להשיג את זה

29. "Tony Robins  – "Setting goals is the first step into turning the invisible into the visible
לפעמים קביעת מטרות היא הצעד הראשון להפוך את הבלתי נראה לנראה

30. "Success is the sum of small efforts – repeated day in and day out"
ההצלחה היא סכום כל המאמצים – שחזרו על עצמם יום אחר יום.